BIG THANKS TO LEO, BJORN, GABRIELA AND SOK FOR TRANSLATIONS


SINCERE THANKS TO LEO IN HOLLAND, 

GABRIELA IN HUNGARY,

BJORN IN SWEDEN,

AND SOK IN LARISA

FOR THEIR KIND HELP  IN TRANSLATING MY LETTER FOR PARLIAMENTS INTO DUTCH, SWEDISH, HUNGARIAN AND GREEK.

COMING SOON LETTERS IN FRENCH, SPANISH AND CZECH AMONG OTHERS.

You can read my letter sent to the first parliaments in The Hague, Stockholm, Budapest and Athens the different languages here.

First off was the Dutch translation by Leo.

Beste afgevaardigde,
Ik ben een journalist (medische wetenschap) en blogger en in december 2015 schreef de president van de Europese  Kommissie Jean Claude Juncker mij in een brief over mijn zaak betr. de beperking  van mijn persvrijheid in Griekenland. (Attachment 1)

Bij deze wil ik u updaten betr. mijn zaak om inzicht bij u te verkrijgen over de schaal van de niet aflatende corruptie en disfunctionaliteit in Griekenland alsook in de Europese Kommissie en de noodzaak voor nationale en federale politieke instellingen om correctionele actie te ondernemen.

Een brief van Griekenlands ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat een uitgebreid plan om een de facto poging tot moord op mij i.v.b. met mijn journalistieke activiteiten in Griekenland, in april 2015 werd georganiseerd door Alexis Tsipras en zijn regering. (2)

Steun voor het Europese Unie project staat op instorten precies omdat zaken zoals die tegen mij steeds vaker gemeengoed aan het worden zijn. Het wordt de gewoonste zaak van de wereld om te lezen hoe een journalist die onderzoek doet naar zaken die het algemeen belang dienen bijna werd vermoord omdat zij ontdekte dat het Griekse ministerie van Binnenlandse zaken en Alex Tsipras betrokken waren bij het onder de tafel houden van- en toe te zien dat er niets wordt ondernomen door instellingen als de Europese Commissie ondanks overweldigend bewijs in de vorm van brieven en rechtbank documenten.

Een hooggeplaatste Griekse anti-corruptie official, Leandros Rakintzis,  schat dat corruptie het land 33 miljard euro per jaar kost.

http://www.tovima.gr/en/article/?aid=744227

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/die-skurrilsten-faelle-von-korruption-in-griechenland-13847653.html

De eenvoudige stap om corruptie in Griekenland aan te pakken, hetgeen geldschietende landen toezegden te doen in a memorandum of understanding met Griekenland in augustus 2015, zou verdere bailouts onnodig maken. Het zou de zeer noodzakelijke buitenlandse investeerders aantrekken en zou lokale ondernemingen  doen opbloeien. Echter, zoals mijn zaak laat zien, tiert corruptie welig. Ondanks dat zijn meer bailouts onderweg  die een sterke groei van corruptie mogelijk maken. Verder blijft het weinige dat nog over is van de persvrijheid in Griekenland, een vitaal onderdeel om corruptie bloot te leggen, onder ongekende druk. Verleden jaar zakte Griekenland 50 plaatsen op de Wereld Persvrijheid Index: het staat nu op 89 achter alle West Europese landen en het grootste deel van Zuid Amerika.

http://www.thenation.com/article/athens-live/
http://www.pappaspost.com/why-greece-desperately-needs-independent-media-and-how-to-support-one-initiative/

Ik heb kunnen vaststellen dat zonder enige twijfel Alex Tsipras en zijn directe kompaan miljardair George Soros, kennis hebben van mijn blog birdflu666. Dit bewijs maakt deel uit van het voortgaande onderzoek in Griekenland. (3)

U zult zich bewust zijn van een wijd verspreid artikel van George Soros in september 2015 waarin hij de instroom van grote aantallen migranten richting Europa promoot.

https://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09?barrier=true
Soros gebruikt bijna hetzelfde taalgebruik en zinsopbouw als ik doe in een rapport dat ik een dag daarvoor online publiceerde over de migranten crisis, terwijl hij tegengestelde aanbevelingen doet.

Sommige van de zinnen die Soros gebruikt komen rechtstreeks van mijn blog post van ong.600 woorden incl. ‘migranten die niet in aanmerking komen voor toelating”.in “opvangcentra”,  “op een veilige en ordentelijke manier”, “Griekenland en Italië”, en “De EU zou moeten” en “moet” “asiel zoekers” “een nieuwe politieke crisis”en natuurlijk ´George Soros”. Statistisch gezien is er geen verklaring voor zo veel gelijkenissen anders dan opzettelijk plagiaat.

Tsipras nam een spelfout over die ik maakte in het Grieks waar ik de naam van Werner Faymann incorrect spelde toen ik schreef over de ontmoeting tussen Faymann en Tsipras in februari 2015. De enige verklaring waarom Tsipras mijn spelfout overnam van mijn blog is dat hij leest wat ik over hem schrijf.

In april 2016 was er onomstotelijk bewijs dat de regering Tsipras haar invloed aanwendde om het politionele en justitionele apparaat hun onderzoek te doen stoppen naar een de facto poging tot moord op mij, een journalist, die zijn nauwe banden aan het licht bracht met miljardair hedge fund manager George Soros. I.h.b. heb ik helpen uitleggen hoe het “fractional reserve banking system“ werkt en pleitte voor de noodzaak om het systeem van private geld creatie te verlaten en een systeem te starten dat het algemeen belang dient om op deze manier te ontkomen aan de financiële crisis

Een brief van het Griekse ministerie van binnenlandse zaken van 22 sept 2015 laat zien dat de regering de politie van Larisa en Ajia opdracht gaf een niet bestaand persoon t.w. “Th. Vallianatou” te onderzoeken om de aandacht af te leiden van de werkelijke dader verantwoordelijk voor de de facto moordpoging in april 2015 t.w een lid van de Orthodoxe kerk, Abbess Theodekti en haar kompanen.

Het onderzoeken van een niet bestaand persoon maakt een lachertje van de justitiële procedures. Het maakt een lachertje van het “ Memorandum of Understanding”  dat de noodzaak benadrukt om de corruptie in Griekenland te bestrijden.

President Juncker liet mij in december 2015 per brief weten dat hij persoonlijk geïnteresseerd was in mijn zaak.

Op 17 februari 2016 werd mij een referentie nummer gegeven door  Europese Commissie,de anti- corruptie afdeling en hoorde dat Juncker zelf aan het hoofd van de afdeling georganiseerde misdaad gevraagd had  om mij te beantwoorden. Maar nog steeds, de kwalijke houding van justitie, intimidatie en bedreigingen aan mijn adres gaan onverminderd voort en een ieder kan hierover lezen op mijn blog en zien wat steun aan de EU betekent. (4)

Toen ik bij toeval toegang kreeg tot de uitspraak en brief, (om deze informatie bij mij weg te houden logen de aanklagers in Larisa over het bestaan van een geschreven uitspraak) begonnen openbare aanklagers een campagne van intimidatie en obstructie, belden mijn toenmalige advocaat en ook het lokale belastingkantoor om mij er van te weerhouden in hoger beroep te gaan. . (5, 6, 7)
Mijn beroep, in feite, toont niet alleen de enorme corruptie en oneerlijkheid aan van de politie, aanklagers en advocaten maar ook het hooggerechtshof in Athene en nu ook het ministerie van binnenlandse zaken.(8)
De poging tot moord op mij vond plaats in Griekenland in april 2015 toen ik verbleef in het klooster waar ik accurate informatie liet zien in het algemeen belang omtrent de false flag Ebola epidemie en de riskante Ebola vaccinaties op mijn birdflu666 blog.

In januari 2016 ontving ik een brief van  Dr Sarah Wollaston, de voorzitter  van  Engeland’s Parlementaire Gezondheids Commissie die me uitnodigde bewijs te overleggen m.b.t. zorg die ik had geuit in hoeverre Engeland adequaat was voorbereid op een infectie uitbraak, hetgeen het belang van de bevolking onderstreepte. (9)

In 2009 studeerde ik af aan de Universiteit van  Edinburgh en was een mainstream journalist die werkte voor Nature, The Guardian, The Scientist, en begon een blog om mensen te waarschuwen voor de gevaren van varkensgriep-vaccinaties en als gevolg daarvan kreeg ik te maken met  pogingen mij het zwijgen op te leggen.

Ik liet weten dat de huidige EU kommissaris voor migratie  Dimitris Avamapoulos in 2009 plannen verkondigde om iedereen in Griekenland in te enten met het gevaarlijke en experimentele varkensgriep-vaccin, sindsdien bewezen  door de regeringen van o.a. Engeland, Ierland, Zweden en Finland narcolepsie en andere auto-immuun aandoeningen te veroorzaken.

http://www.reuters.com/article/us-flu-greece-vaccine-idUSTRE56U3VV20090731

http://www.thejournal.ie/pandemrix-narcolepsy-link-study-1447040-May2014/

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-somerset-35472926

http://www.thelocal.se/20130326/46950

Dus het is ondertussen zo, dat een ieder die de bevolking van Europa terecht waarschuwt over de gevaren van een experimenteel varkensgriep-vaccin rekening moet houden met herhaalde pogingen tot moord. en dat een ieder die deze risicovolle  vaccines promoot wordt beloond met een baan in de Europese Kommissie !

Het Memorandum of Understanding (MoU) getekend in augustus 2015 tussen Griekenland en haar geldschieters voor een derde bailout bevatte een duidelijke voorwaarde voor Griekenland om haar staats- en publieke administratie te moderniseren, i.h.b. een toezegging om te depoliticeren als voorwaarde voor financiële hulp.

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf

“Speciale aandacht zal worden gegeven aan het opwaarderen van de efficiëntie in de publieke sector in het leveren van essentiële goederen en diensten. Maatregelen zullen worden genomen om de efficiëntie van het justitiële systeem te verbeteren” aldus het Memorandum

Maar mijn zaak laat zien dat de corruptie gewoon doorgaat met hulp van de Europese Komissie.

Griekenlands dysfunctionele en gepoliticeerde administratie vormt een obstakel voor vooruitgang. Het jaagt internationale investeerders weg en blokkeert nationale investeerders. Het verstikt het land in nu al het zesde jaar van depressie waarbij steeds grotere gedeelten van de productieve economie worden vermorzeld door belastingen terwijl de staatsuitgaven onverminderd doorgaan.

Ministers van financiën van de Euro landen hebben de verantwoordelijkheid te verzekeren dat het geld van de belastingbetaler (en de bailouts hebben al zo’n 200 miljard euros gekost, waarvan het overgrote deel rechtstreeks naar de banken is gegaan) niet worden gebruikt voor het financieren van een misdadige regering, mede om de Griekse bevolking te beschermen.

De opstand van de Oostenrijkse Sociaal Democratische Partij die heeft geleid tot het plotselinge ontslag van Kanselier Werner Faymann 9 mei laat zien dat de bevolking niet langer aan de zijlijn zal blijven toekijken.

Het niet ondernemen van actie om de vrijheid van pers, blogs en “nieuwe media” te beschermen ondermijnen de geloofwaardigheid van Europa’s politieke elite die het continent destabiliseren.

Terwijl het tijd is voor afronding van een herziening van de Griekse bailout, zullen politici in Europa moeten kiezen  tussen meegaan met de brutale corruptie van Tsipras, Juncker en de laksheid van Europese ministers van financiën of het herstellen van de geloofwaardigheid tegenover de kiezers. Het kiezen voor beide is niet mogelijk.

Ik dring er op aan om het Griekse bailout fiasco direct te stoppen.

Al de gerechtelijke- en  politie documenten i.v.b. mijn zaak kunnen gelezen worden op mijn blog birdflu666 onder de kop  “Documents connected with my case.

Ik stuur hierbij een aantal sleutel-documenten incl. de brief van het Ministerie van Binnenlandse zaken, de handgeschreven nota door Larissa politie-official Evangelas Toutonas, de getuigen verklaringen en mijn beroep in het Engels en Grieks.

Wanneer u meer info nodig heeft, aarzel niet om contact me mij op te nemen

Best,

Jane Buergermeister

Larisa, Greece

 

Hungarian translated by Gabriela.

 

Tisztelt Képviselő Asszony, Tisztelt Képviselő Úr! (Kedves

Újságírótársaim!)

Orvostudományi újságíró és blogger vagyok és 2015. decemberében Jean

Claude Juncker az Európai Bizottság Elnöke írt nekem a Görögországban

történt sajtószabadságom megsértése ügyében.

Szeretném frissíteni az esetemmel kapcsolatos dolgokat a görögországi

valamint a Európai Bizottságban történő folyamatos korrupció és

működésképtelenség skálájának könnyebb megértése végett és a szövetségi

és politikai testületek javító intézkedéseinek szükségessége miatt.

A görög belügyminisztérium levele megállapítja, hogy a görögországi

újságírói tevékenységem miatt Alexis Tsipras kormánya által 2015.

áprilisában szervezett, ellenem kidolgozott gyilkossági terv tényét

tárták fel.

Az Európai Uniós projekt támogatása tökéletesen összeomlik, mert az

ügyek, mint az enyém is túl ismertté válnak. Egy túl jól ismertté vált

történetet olvasni, hogy egy újságírót, aki egy közérdekű ügyben nyomoz,

majdnem megöltek. Kitalálható, hogy a görög belügyminiszter és Alexis

Tsipras érintett volt a feltárásban és látni, hogy semmit nem tesznek

olyan testületek, mint az Európai Bizottság, a levél és ügyészségi iratok

formájában rendelkezésre álló súlyos bizonyítékok ellenére.

A Görögországban legfőbb korrupcióellenes Leandros Rakintzis becslése

szerint a korrupció évente 33 billió Eurót jelent az országnak.

http://www.tovima.gr/en/article/?aid=744227

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/die-

skurrilsten-faelle-von-korruption-in-griechenland-13847653.html

Az egyszerű lépés a korrupció kezelésére Görögországban, ami valami, hogy

a hitelező országok 2015. augusztusában ígéretet tettek egy feljegyzésben

Görögországgal való megértésre. Ezért a további segélycsomag

szükségtelen. Ez segítene több külföldi befektetőt bevonzani. Ez segítené

újból fellendíteni a helyi vállalkozásokat.

Ahogy az én esetem mutatja, a korrupció még virágzik. Annak ellenére,

hogy több felszámolási alapot beállítottak a korrupció vizsgálatára, a

korrupció kártékonyan növekszik.

Sőt az a kevés, még szabad sajtó Görögországban, egy létfontosságú szerv

a korrupció megfigyelésére, példátlan támadás alatt van.

A múlt évben Görögország nemzetközi sajtószabadság mutatója 50 helyet

esett vissza. Most a 89. helyen áll, egész Nyugat Európa és Dél Amerika

mögött.

http://www.thenation.com/article/athens-live/
http://www.pappaspost.com/why-greece-desperately-needs-independent-

media-and-how-to-support-one-initiative/

Megbizonyosodtam róla, hogy Alexis Tsiprasnak és a milliárdos Soros

Györgynek mindkettőjük közvetlenül, személyesen ismeri a birdflu666

blogomat. Ez a bizonyíték a Görögországban folyó nyomozás részét képezi.

Önök tudomást szerezhetnek Soros György 2015. szeptemberi széles körben

terjesztett cikkének, melyben elősegíti hatalmas bevándorló tömeg

Európába való áramlását.

https://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-

system-by-george-soros-2015-09?barrier=true

Soros szinte ugyanazokat a kifejezéseket és szavakat használja, melyeket

én a bevándorló válsággal kapcsolatban az egy nappal azelőtt a birdflu666

blogomra feltett jelentésemben. Bár ellenkező politikai ajánlással

Néhány mondat, melyeket Soros használ, egyenesen a blogomról csak 600 szó

vagy olyasmi, mint „ a bevándorlók, akik nem jogosultak menedékjogra”,

„feldolgozó központok”, „biztonságosan és rendezetten” (módszer)

Görögország és Olaszország”, Az EU-nak kellene” és „ „az EU-nak szüksége

van”, „menedékkeresők”, „másik politikai válság” és természetesen a név

„Soros György”…

Tsipras is megismételt egy ritka elírást Werner Faymann görög levélében,

amit én vétettem, amikor tudósítottam Faymann és Tsipras 2015. februári

találkozójáról. Az egyetlen magyarázat Tsipras bemutatta az elírást,

melyet én ejtettem a blogomon, hogy olvassa a blogomra róla feltett

írásomat.

2016 áprilisában szilárd bizonyíték akadt arra vonatkozólag, hogy a

Tsipras kormány a befolyását felhasználta a rendőrségi és igazságügyi

rendszerben, hogy megakadályozzák a vizsgálatot egy ellenem tervezett

tényleges gyilkossági kísérlet ügyében, egy újságíró ellen, aki kiemelte

a „Sövény Alapítvány” elnökével, Soros Györggyel való szoros kapcsolatot

Főleg azt segítettem megmagyarázni, hogyan működik a részleges tartalék

bankrendszer, azt állítva, hogy a magáncég által nyomott pénzt önálló,

független pénzrendszerre kell váltani, a jelenlegi adósságválság

kezelésére.

A görög belügyminisztérium 2015. szeptember 22-én kelt levele azt

mutatja, hogy a kormány kirendelte a rendőrséget Lariszába és Ajiaba,

hogy nyomozzon a hamis vagy kitalált személy “Th. Vallianatou” után, hogy

elterelje a figyelmet az a 2015. áprilisi tényleges gyilkossági

kísérletért felelős igazi bűnösről. Az ortodox papság egyik tagjáról

Abbess Theodektiről, és az ő társairól.

A kitalált hamis személy után való nyomozás megcsúfolja a büntetőjogi

eljárásokat. Ez megcsúfolja a 2015-ös szándéknyilatkozatot, amely

hangsúlyozza,  hogy küzdeni kell a korrupció ellen Görögországban.

Juncker elnök 2015. decemberében nekem írt levelében állítja, hogy

személyesen érdekelt az ügyemben.

2016. február 17-én kaptam egy hivatkozási számot az ügyben az Európai

Bizottság a korrupciós osztályán és Juncker azt mondta, saját maga kérte

a szervezett bűnözés elleni egység vezetőjét, hogy válaszoljon nekem. És

még, az igazságszolgáltatás romlottsága, a megfélemlítésem és

fenyegetésem ugyanúgy folytatódott, mint korábban, és mindenki olvashat

róla a blogomban, és látja,mit jelent az EU “támogatás” .

Mikor véletlenül hozzáférést kaptam az ítélethez és a levélhez (nem

tájékoztattak, a larisai államügyészek hazudtak egy írásos döntés

létezéséről), az állami ügyészek hadjáratot indítottak a

megfélemlítésemre és akadályoztatásomra, telefonált az akkori ügyvéd, és

még a helyi adóhivatal, hogy megállítsanak abban, hogy fellebbezzek.

A fellebbezésem rámutat nem csak a lariszai rendőrségi, ügyészségi és

ügyvédi megdöbbentő korrupció tényére, hanem az athéni Legfelsőbb

Bíróságéra és most a Belügyminisztériuméra is.

Görögországban az ellenem irányuló gyilkosság kísérlet idején 2015.

áprilisában egy kolostorban tartózkodtam, és pontos közérdekű

tájékoztatást adtam a hamiszászlós Ebola-járványról és a kockázatos Ebola

oltóanyagokról a birdflu666 blogomon

2016. januárban kaptam egy levelet Dr. Sarah Wollastontól, az Egyesült

Királyság parlamenti Egészségügyi Bizottsága elnökétől. Meghívtak az

aggodalmaik igazolásával kapcsolatban .Rájöttem, hogy az Egyesült

Királyságban megfelelően

fel voltak készülve egy fertőző betegséggel kapcsolatos vészhelyzetre,

kiemelve a tájékoztatásom közérdekűségét.

2009-ben végeztem az Edinburgh Egyetemen és egy fősodrású újságíró, aki

dolgozott a Nature-nek, a The Guardian-nak, The Scientist-nek,

elindítottunk egy blogot, hogy figyelmeztesse az embereket a

sertésinfluenza oltás veszélyeire, és ennek eredményeként ismételt

elhallgattatási kísérleteket szenvedtem el..Megjegyzem, hogy a jelenlegi

európai Bevándorlási biztos Dimitris Avamapoulos bejelentette tervét,

hogy 2009-ben beoltani tervez minden egyes személyt Görögországban a

veszélyes kísérleti sertés influenza vakcinával, azóta bizonyított, hogy

az Egyesült Királyság, Írország, Svédország, Finnország,kormányai által,

hogy többek között, az okozta narkolepsziát és más autoimmun

betegségeket.

http://www.reuters.com/article/us-flu-greece-vaccine-

idUSTRE56U3VV20090731

http://www.thejournal.ie/pandemrix-narcolepsy-link-study-1447040-May2014/

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-somerset-35472926

http://www.thelocal.se/20130326/46950

Tehát úgy tűnik, hogy bárki, aki figyelmezteti az európai embereket a

kísérleti sertés influenza vakcina pontos kockázatairól, ismételt

gyilkossági kísérlettel kell számolnia . De bárki, aki megkísérli

beoltani a lakosság 100% -át ugyanazzal a kockázatos vakcinával, a munkát

jutalmazzák az Európai Bizottságban!

A 2015 augusztusban Görögország és a hitelezők között aláírt a harmadik

segélycsomagra vonatkozó egyetértési megállapodás(EMi) egyértelmű

követelményt tartalmazott Görögországban az ország állami és

közigazgatási korszerűsítésére ,pontosabban egy elkötelezettség a

depolitizálására, a pénzügyi segély feltételeként

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/

pdf/01_mou₂0150811_en.pdf

“Különös figyelmet kell fordítani az állami szektor a szállítási alapvető

közjavak és szolgáltatások hatékonyságának növelésére. Intézkedni kell,

hogy az igazságszolgáltatási rendszer fokozza a hatékonyságot és

frissíteni a korrupció elleni küzdelmet”, mondja a nyilatkozatot.

De az eset azt mutatja, hogy a mindent átható korrupció folytatódik az

Európai Bizottság hallgatólagos segítségével .

Görögország nem rendeltetésszerű és politika által áthatott közigazgatása

mutatja a haladás valódi akadályát.

Ez elüldözi a külföldi befektetéseket. Gátolja a hazai beruházásokat. Ez

megfojtja az országot, a depresszió belépésének hatodik éve, míg az adó a

termelő gazdaság egyre nagyobb részét sújtja , addig a kormány a

veszteségeit nem nyirbálja.

Az eurózóna pénzügyminisztereinek felelőssége annak biztosítása, hogy az

adófizetők pénzét (és a mentőcsomagok költsége már 200.000.000.000 € ami

túlnyomórészt a bankoknak ment ) ne használják bűnöző kormány

pénzelésére.. Ezt az erőfeszítést meg kell tenni a görögországi. emberek

kedvéért

A szociáldemokrata párti közkatonák lázadása Ausztriában, ami május 9-én

Werner Faymann kancellár hirtelen elbocsátását eredményezte, azt mutatja,

hogy a lakosság nem hajlandó a pálya szélén állni.

A médiaszabadság (és blogok az új média) és a rend és törvényességet védő

kérdések esetében látható tétlenség aláássák az európai politikai

osztályt és megrendítik a földrészt.

Amint eljön az ideje, hogy felülvizsgálják a görög mentőcsomagot ki kell

egészíteni. Az európai politikusoknak választaniuk kell, hogy megyünk

előre Tsipras arcátlan korrupciója Juncker és az eurózóna laza

pénzügyminiszterei útján,, vagy tartani némi szemernyi hitelességet a

szavazóik felé. Egyszerre mindkettő már nem lehetséges.

Kérem, a görög kudarc mentőcsomag azonnali leállítását Utasítsa el, hogy

több pénzt adjon Görögországnak, ragaszkodjon az igazságszolgáltatási

rendszer eredeti reformjához. Ragaszkodjon kérem, egy valódi nyomozás

lefolytatásához az én esetemben is.

Az ügyemhez kapcsolódó összes ügyészségi és a rendőrségi iratok a

birdflu666 blogomon láthatóak az úgynevezett ” Documents for my case in

Larisa” bejegyzés alatt”

Ha további itájékoztatásra lenne szüksége, kérem, lépjen kapcsolatba

velem.

A legjobbakat,
Jane Buergermeister
Larisza Görögország

 

 

Swedish translated by Bjorn.

 

Bäste ledamot av Sveriges Riksdag,

Jag är en läkarvetenskaplig journalist och bloggare, och i december 2015 skrev Europakommissionens president Jean Claude Juncker till mig angående mitt tryckfrihetkränkningsmål i Grekland.

Jag skulle vilja uppdatera Er om mitt rättsfall för att hjälpa Er förstå omfattningen av den pågående korruptionen och funktionsbristerna inom den offentliga sektorn i Grekland såväl som i Europakommissionen, och behovet av att nationella och federala organ vidtar korrigerande åtgärder..

Ett brev från Greklands inrikesdepartement visar klart att en genomarbetad plan fanns att dölja ett de facto försök att mörda mig till följd av mina journalistiska aktiviteter i Grekland i april 2015 var organiserad av Alexis Tsipras regering.

Stöd för det Europeiska Unionsprojektet kollapsar helt och hållet därför att rättsfall likt mitt har blivit alldeles för vanliga. Det har blivit en alltför vanlig historia att läsa om hur en journalist, som undersöker saker i det allmännas intresse, nästan mördas vid avslöjandet att den grekiske inrikesministern och Alexis Tsipras var inblandade i nedtystandet, och se hur ingenting

görs av organ likt Europakommissionen trots förkrossande bevis i form av brev och domstolsdokument.

En ledande anti korruptionsfunktionär i Grekland, Leandros Rakintzis, uppskattade att korruptionen kostade landet 33 miljarder euros per år.

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/die-skurrilsten-faelle-von-korruption-in-griechenland-13847653.html

Det enkla steget att bekämpa korruption i Grekland, vilket är något som borgensländer utlovat att göra i en tolkningspromemoria tillsammans med Grekland i augusti 2015, skulle, som

ett resultat därav, göra ytterligare borgensutbetalningar överflödiga. Det skulle hjälpa att locka mycket behövliga utländska investeringar. Det skulle hjälpa företag att blomstra igen.

Likväl, som mitt fall påvisar, så florerar korruptionen. Trots det planeras mer borgensmedel att betalas ut, vilket får denna korruption att öka i smittsamhet.

Jag har fastslagit bortom tvivel att både Alexis Tsipras och hans nära medarbetare miljardären George Soros har direkt, personlig vetskap om min blog, birdflu666. Detta bevis utgör

del av den pågående undersökningen i Grekland.

Ni kanske är medveten om en vida spridd artikel skriven av George Soros i September 2015 i vilken han stödjer väldeliga migrantflöden in i Europa.

https://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09?barrier=true

Soros använder nära nog exakt samma vokabulär och fraser som jag gör i en rapport vilken jag lät skriva en dag tidigare angående migrant krisen på min birdflu666 blog, fast han

gör den rakt motsatta policy rekommendationen.

Några av de fraser som Soros använder, vilka kommer direkt från min blogartikel på bara 600 ordeller så, är “migranter som ej uppfyller krav för asyl”, “mottagnings centra”, “på ett säkert och välordnat” (sätt), “Grekland och Italien”, “EU borde” och “EU behöver”, “asyl sökare”, “en ny politisk kris” och naturligtvis “George Soros”. ‘

Tsipras upprepade även ett sällsynt stavningsfel med grekiska bokstäver av Werner Faymann som jag gjort när jag skrev om ett möte mellan Faymann och Tsipras i februari 2015.

Den enda förklaringen till varför Tsipras introducerade ett stavningsfel jag gör på min blog är att han läser mina blog artiklar om honom.

I april 2016 har starka bevis framkommit att Tsipras regering använde sitt inflytande över polis och rättssystem för att hindra en undersökning av ett de facto mordförsök på mig, en journalist, som framhävde hans nära förbindelse till miljardären och Hedge Fund förvaltaren George Soros. Speciellt har jag hjälpt förklara hur ett “fractional reserve banking system” (på svenska: “ett banksystem som bygger på marginella reserver”) fungerar och argumenterat för behovet att byta från systemet med privat skapade pengar till ett med suveräna pengar (där istället staten skapar pengarna) för att kunna hantera den rådande skuldkrisen.

Ett brev från grekiske inrikesministern daterat september 22, 2015 visar att regeringen beordrade polis i Larisa och Ajia att undersöka en fejkad eller påhittad person “Th. Vallianatou”

till att vända uppmärksamhet ifrån de verkligt gärningsansvariga för de facto mordförsöket i april 2015, en medlem av den ortodoxa kyrkan, abbedissan Theodekti, samt hennes medhjälpare.

Skapandet av en fejkad person som skall ingå i förundersökningen gör den kriminella rättsproceduren till en parodi. Den gör narr av “the 2015 of Memorandum of Understanding”

(på svenska: “Tolkningspromemoria av år 2015”) vilken betonar nödvändigheten av att bekämpa korruption i Grekland.

President Juncker skrev till mig i december 2015, och uttryckte ett personligt intresse i mitt rättsfall.

Den 17:e februari, 2016, delgavs jag ett referensnummer för mitt rättsfall av Europakommissionens korruptionsavdelning och berättade att Juncker personligen hade bett chefen för enheten organiserad brottslighet att besvara mig. Och likväl, perversionen av rättvisa, trakasserier och hot till mig har fortsatt som förut och alla kan läsa om det i min blog och se vad EU “stöd” står för..

När jag fick tillgång till domen och brev av en ren tillfällighet, (för att undanhålla denna information från mig ljög statsåklagare i Larisa om existensen av en skriven dom), så började statsåklagare där en kampanj med trakasserier och isolering, samt ringde min dåvarande advokat och till och med det lokala taxeringskontoret för att hindra mig från att komma in med en överklagan.

Min överklagan, avslöjar i själva verket häpnadsväckande korruption samt oärlighet som inbegriper inte bara Larisa polisen, statsåklagare och advokater, utan också Högsta Domstolen i Athen och nu även själva Inrikesministeriet.

De facto mordförsöket mot mig inträffade i Grekland i april 2015 då jag bodde i ett kloster och gav riktig information i det allmännas intresse om den falskflaggade Ebola epedimin och farliga Ebola vaccin på min birdflu666 blog.

I januari 2016, mottog jag ett brev från Dr Sarah Wollaston, ordförande i “the UK Parliament’s Health Committee”, som inbjöd mig att inkomma med bevis till följd av betänkligheter jag hade framfört huruvida Storbritannien var adekvat förberett på en nödsituation med en smittsam sjukdom, och underströk allmänhetens intresse för min information.

År 2009, jag är avgångselev vid Edinburgh universitet och en “mainstream” journalist som har arbetat för Nature, The Guardian & The Scientist, startade en blog för att varna folk angående farorna med svininfluensa vaccinet, och har som resultat, genomgått upprepade försök att tysta mig.

Jag framhåller att den nuvarande Europakommissionären för Migration, Dimitris Avamapoulos, tillkännagav planer år 2009 att vaccinera varje person i Grekland med det farliga exprimentvaccinet mot svininfluensa, vilket därefter regeringar i Storbritanien, Irland, Sverige och Finland bland andra länder, konstaterat förorsaka narkolepsi och andra autoimmuna sjukdomar.

http://www.reuters.com/article/us-flu-greece-vaccine-idUSTRE56U3VV20090731

http://www.thejournal.ie/pandemrix-narcolepsy-link-study-1447040-May2014/

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-somerset-35472926

http://www.thelocal.se/20130326/46950

Så, det förefaller som ifall någon varnar Europas folk korrekt angående riskerna med ett exprimentvaccin mot svininfluensa, att vederbörande måste utstå upprepade mordförsök.

Men någon som försöker ge 100% av befolkningen samma riskabla vaccin belönas med ett jobb i Europakommissionen!

“Tolkningspromemorian” eller “Memorandum of Understanding” (MoU) undertecknad i augusti 2015 mellan Grekland och dess kreditgivare för en tredje borgen / ekonomisk hjälp

innehöll ett tydligt krav på Grekland att modernisera sin stats- & offentliga förvaltning, specifikt, ett åtagande om att avpolitisera dem som förutsättning för finansiellt stöd.

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf

“Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att öka effektiviteten inom den offentliga sektorn att kunna tillhandahålla varor och tjänster. Åtgärder måste vidtagas att förbättra effektiviteten inom rättsväsendet och att skärpa kampen mot korruption”, lyder memorandumet / promemorian.

Men mitt rättsfall visar på att den genomgripande korruptionen fortsätter med benäget stöd från Europakommissionen.

Greklands icke funktionella och politiserade offentliga förvaltning utgör ett verkligt hinder till framsteg. Det motar bort utländska investeringar. Det blockerar inhemska investeringar.

Det kväver landet, som nu går in på sitt sjätte år av lågkonjunktur då allt störe delar av den produktiva ekonomin slås sönder av skatter emedan statligt slöseri inte skärs ned.

Eurozonens finansministrar har en skyldighet att tillse skattebetalarnas pengar (och borgensåtagandena har redan kostat 200 miljarder euros vilket till övervägande del gått till bankerna) inte används till att finansiera en kriminell regering.

Revolten inom det Socialdemokratiska partiets fotfolk i Österrike, vilket ledde till det plötsliga avsättandet av förbundskansler Werner Faymann den 9:e mars, visar att befolkningen inte längre är villig att stå längs sidlinjen och bara titta på.

Ett uteblivet agerande när det gäller frågor som att skydda medias frihet (och bloggar är det nya mediet) samt lag och ordning, underminerar trovärdigheten hos Europas politiska klass och destabiliserar kontinenten.

Eftersom tidpunkten närmar sig för en slutlig översyn det grekiska borgensåtagandet, måste politiker i Europa välja mellan å ena sidan att fortsätta med Tsipras fräcka korruption plus Juncker och slappheten hos eurozonens finansministrar, eller att bevara ett uns av trovärdighet hos sina väljare.

Jag yrkar på att ni sätter stopp för det fiaskoartade grekiska borgensåtagandet nu.

Alla domstols- och polisdokument som berör mitt rättsfall kan ses på min birdflu666 blog under en post benämnd: “Documents for my case in Larisa.” (Part 1 and 2)

Ifall Ni behöver ytterligare information, vänligen tveka ej att kontakta mig.

Bästa hälsningar,

Jane Buergermeister

Larisa, Greece

Greek translated by Sok.

Αγαπητοί Κύριοι Βουλευτές,

 

Είμαι μία επιστημονική δημοσιογράφος με ειδίκευση στην ιατρική και blogger, και το Δεκέμβριο 2015, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean Claude Juncker μου έγραψε σχετικά με την υπόθεση μου παραβίασης της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την υπόθεση μου για να σας βοηθήσω να καταλάβετε την κλίμακα της τρέχουσας διαφθοράς και δυσλειτουργίας στην Ελλάδα καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και την ανάγκη για τους εθνικούς και ομοσπονδιακούς φορείς να λάβουν διορθωτικά μέτρα.

Μία επιστολή από το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών εδραιώνει ότι ένα περίτεχνο σχέδιο για συγκάλυψη μίας de facto απόπειρας δολοφονίας που έγινε εναντίον μου σχετικά με τις δημοσιογραφικές μου δραστηριότητες στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2015 οργανώθηκε από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Η στήριξη το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ενότητας καταρρέει ακριβώς επειδή υποθέσεις όπως η δική μου γίνονται πιο γνωστές. Έχει γίνει πολύ γνωστή η ιστορία να διαβάσετε το πως ένας δημοσιογράφος που ερευνά θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, σχεδόν δολοφονείται, για να μάθετε ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών και ο Αλέξης Τσίπρας είχαν εμπλακεί στη συγκάλυψη, και για να δείτε πως τίποτα δεν γίνεται από τους φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά πολλές αποδείξεις με την μορφή επιστολών και άλλων δικαστικών εγγράφων.

Ένας κορυφαίος αξιωματούχος εναντίον της διαφθοράς στην Ελλάδα, ο Λέανδρος Ρακιντζής, υπολόγισε ότι η διαφθορά κοστίζει στη χώρα 33 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

http://www.tovima.gr/en/article/?aid=744227

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/die-skurrilsten-faelle-von-korruption-in-griechenland-13847653.html

Ένα απλό βήμα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί κάτι που οι χώρες πιστωτές δεσμεύτηκαν να κάνουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης με την Ελλάδα τον Αύγουστο του 2015, κάνοντας συνεπώς περαιτέρω μέτρα διάσωσης μη απαραίτητα. Θα βοηθούσε να έρθουν οι απαραίτητες ξένες επενδύσεις. Θα βοηθούσε τις τοπικές επιχειρήσεις να ευημερήσουν ξανά.

Όμως καθώς δείχνει η υπόθεση μου, η διαφθορά ακμάζει. Παρά αυτό το γεγονός, περισσότερα ποσά διάσωσης πρόκειται να δοθούν κάτι που θα κάνει τη διαφθορά να αυξηθεί.

Επίσης, αυτό το λίγο που απομένει από τον ελεύθερο τύπο στην Ελλάδα, ένα βασικό όργανο ελέγχου της διαφθοράς, βρίσκεται κάτω από πρωτοφανή επίθεση.

Την προηγούμενη χρονιά, η Ελλάδα έπεσε 50 θέσεις στο Παγκόσμιο Δείκτη Ελεύθερου Τύπου. Τώρα βρίσκεται στη θέση 89, πίσω από όλες τις χώρες τις Δυτικής Ευρώπης και σχεδόν τις περισσότερες της Νοτίου Αμερικής.

http://www.thenation.com/article/athens-live/
http://www.pappaspost.com/why-greece-desperately-needs-independent-media-and-how-to-support-one-initiative/

Έχω απόδειξη πέραν κάθε αμφιβολίας ότι και ο Αλέξης Τσίπρας και ο στενός συνεργάτης του δισεκατομμυριούχος George Soros έχουν άμεση, προσωπική γνώση του blog μου, birdflu666. Αυτή η απόδειξη αποτελεί μέρος μίας τρέχουσας έρευνας στην Ελλάδα.

Μπορεί να γνωρίζετε ένα άρθρο του George Soros που κυκλοφόρησε ευρέως το Σεπτέμβριο του 2015 στο οποίο προωθεί τις τεράστιες ροές μεταναστών στην Ελλάδα.

https://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09?barrier=true

Ο Soros χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο λεξιλόγιο και φράσεις με εμένα σε μία αναφορά την οποία ανάρτησα μία ημέρα νωρίτερα για τη μεταναστευτική κρίση στο blog μου birdfu666, αν και κάνει αντίθετες συστάσεις πολιτικής.

Μερικές από τις φράσεις που χρησιμοποιεί ο Soros προέρχονται απευθείας από την ανάρτηση στο blog μου που έχει μόνο 600 λέξεις, είναι «μετανάστες που δεν δικαιούνται άσυλο», «κέντρα επεξεργασίας», «με ασφαλή και τακτικό (τρόπο)», «Ελλάδα και Ιταλία», «η ΕΕ θα έπρεπε» και «η ΕΕ χρειάζεται», «αναζητητές ασύλου», «μία άλλη πολιτική κρίση» και φυσικά το όνομα «George Soros».

Επίσης ο Τσίπρας έχει αναπαράγει ένα σπάνιο ορθογραφικό λάθος στα Ελληνικά του Werner Faymann που έκανα όταν ανέφερα για τη συνάντηση ανάμεσα στο Faymann και τον Τσίπρα το Φεβρουάριο του 2015. Η μόνη εξήγηση για το γιατί ο Τσίπρας έκανε ένα ορθογραφικό λάθος που έκανα εγώ στο blog μου είναι ότι διαβάζει τις αναρτήσεις μου σχετικά με αυτόν.

Τον Απρίλιο του 2016 απτές αποδείξεις προέκυψαν ότι η κυβέρνηση του Τσίπρα χρησιμοποίησε την επιρροή της στην αστυνομία και το δικαστικό σύστημα για να αποτρέψει μία έρευνα για μία de facto απόπειρα δολοφονίας εναντίον μου, μία δημοσιογράφο, η οποία τόνισε τους στενούς δεσμούς της με το Δισεκατομμυριούχο Διευθυντή Αντισταθμιστικών Κεφαλαίων George Soros. Ειδικότερα, μπόρεσα να εξηγήσω πως λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων και υποστήριξα την ανάγκη για αλλαγή από το σύστημα της ιδιωτικής δημιουργίας χρημάτων για κυρίαρχα χρήματα για να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα κρίση οφειλών.

Μία επιστολή του Έλληνα Υπουργού Εσωτερικών με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 2015, δείχνει ότι η κυβέρνηση διέταξε την αστυνομία στη Λάρισα και Αγιά για να ερευνήσουν ένα ψεύτικο ή επινοημένο άτομο «Θ. Βαλλιανάτου» για να εκτρέψουν την προσοχή από την πραγματική υπαίτιο υπεύθυνη για τη de facto απόπειρα δολοφονίας τον Απρίλιο του 2015, ένα μέλος του Ορθόδοξου κλήρου, την Ηγουμένη Θεοδέκτη, και τους συνεργάτες της.

Η δημιουργία ενός ψεύτικου προσώπου προς έρευνα κάνει τις διαδικασίες της ποινικής δικαιοσύνης μία παρωδία. Κάνει μία παρωδία το Μνημόνιο κατανόησης του 2015 το οποίο δίνει έμφαση στην ανάγκη να καταπολεμηθεί η διαφθορά στην Ελλάδα. 

Ο Πρόεδρος Juncker μου έγραψε το Δεκέμβριο του 2015, υποστηρίζονται ότι ενδιαφέρεται προσωπικά για την υπόθεση μου.

Στις 17 Φεβρουαρίου του 2016, μου δόθηκε ο αριθμός αναφοράς της υπόθεσης μου από το τμήμα διαφθοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου είπαν ότι ο ίδιος ο Juncker είχε ζητήσει από τον επικεφαλής της μονάδας για το οργανωμένο έγκλημα να μου απαντήσει. Και όμως, η εκτροπή της δικαιοσύνης, ο εκφοβισμός και η απειλή εναντίον συνεχίστηκαν όπως πριν και όλοι μπορούν να τα διαβάσουν στο blog και να δουν τι σημαίνει «στήριξη» της ΕΕ. 

Όταν απέκτησα πρόσβαση τυχαία στην απόφαση και επιστολή, (για να κρατήσουν πληροφορίες από εμένα, οι εισαγγελείς στη Λάρισα είπαν ψέματα για την ύπαρξη γραπτής απόφασης), οι εισαγγελείς άρχισαν μία εκστρατεία εκφοβισμού και παρεμπόδισης, τηλεφωνώντας τον τότε δικηγόρο μου και ακόμη την τοπική εφορία για να με σταματήσουν από το να υποβάλω μία έφεση.

Η έφεση μου, ουσιαστικά, εκθέτει συγκλονιστική διαφθορά και ανεντιμότητα εμπλέκοντας όχι μόνο την αστυνομία της Λάρισας, εισαγγελείς και δικηγόρους, αλλά επίσης το Ανώτατο Δικαστήριο στην Αθήνα και τώρα τον ίδιο τον Υπουργό Εσωτερικών.

Η de facto απόπειρα δολοφονίας εναντίον μου έλαβε χώρα στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2015 καθώς έμενα σε ένα μοναστήρι και έδινα ακριβείς πληροφορίες δημόσιου ενδιαφέροντος για τη ψεύτικη επιδημία του έμπολα και τα επικίνδυνα εμβόλια του έμπολα στο blog μου birdflu666.

Τον Ιανουάριο του 2016, έλαβα μία επιστολή από τη Δρ. Sarah Wollaston, την Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας του Βρετανικού Κοινοβουλίου, που με προσκαλούσε να υποβάλω αποδείξεις σχετικά με τις ανησυχίες τις οποίες είχα προκαλέσει για το εάν το ΗΒ ήταν κατάλληλα προετοιμασμένο για μία επείγουσα κατάσταση μεταδοτικής ασθένειας, υπογραμμίζοντας το δημόσιο ενδιαφέρον για τις πληροφορίες μου.

Το 2009, αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και έγινα μία δημοσιογράφος που εργάστηκα για το Nature, τον Guardian, το Scientist, ξεκίνησα ένα blog για να προειδοποιώ τους ανθρώπους για τους κινδύνους του εμβολίου της γρίπης των χοίρων, και ως αποτέλεσμα υπέστην επανειλημμένες προσπάθειες για να με σιωπήσουν.

Σημειώνω ότι ο τρέχων Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση Δημήτρης Αβραμόπουλος ανακοίνωσε σχέδια το 2009 για τον εμβολιασμό όλων των ανθρώπων στην Ελλάδα με ένα επικίνδυνο πειραματικό εμβόλιο εναντίον της γρίπης των χοίρων, που έχει αποδειχθεί από κυβερνήσεις στο ΗΒ, Ιρλανδία, Σουηδία, Φιλανδία, ανάμεσα σε άλλες, ότι έχει προκαλέσει ναρκοληψία και άλλες αυτοάνοσες ασθένειες.

http://www.reuters.com/article/us-flu-greece-vaccine-idUSTRE56U3VV20090731

http://www.thejournal.ie/pandemrix-narcolepsy-link-study-1447040-May2014/

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-somerset-35472926

http://www.thelocal.se/20130326/46950

Έτσι, φαίνεται ότι όλοι αυτοί που προειδοποιούν τους ανθρώπους στην Ευρώπη σωστά για τους κινδύνους ενός πειραματικού εμβολίου εναντίον της γρίπης των χοίρων πρέπει να υπομείνουν επανειλημμένες απόπειρες δολοφονίας. Αλλά οποιοσδήποτε προσπαθεί να δώσει στο 100% του πληθυσμού αυτού του επικινδύνου εμβολίου ανταμείβεται με μία εργασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2015 ανάμεσα στην Ελλάδα και τους πιστωτές για μία τρίτη απαλλαγή περιείχε μία ξεκάθαρη απαίτηση για την Ελλάδα να εκσυγχρονίσει το κράτος και τη δημόσια διοίκηση της χώρας, ειδικά, μία δέσμευση για αποπολιτικοποίηση του, ως όρο για την οικονομική βοήθεια.

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf

«Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην αυξημένη αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα για την παράδοση ουσιωδών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Μέτρα θα ληφθούν για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και την αναβάθμιση του αγώνα εναντίον της διαφθοράς,» λέει το Μνημόνιο. 

Αλλά η υπόθεση μου δείχνει ότι η διάχυτη διαφθορά συνεχίζεται με την σιωπηρή βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δυσλειτουργική και πολιτικοποιημένη δημόσια διοίκηση της Ελλάδας παρουσιάζει ένα πραγματικό εμπόδιο για την πρόοδο.

Διώχνει τις ξένες επενδύσεις. Μπλοκάρει τις εθνικές επενδύσεις. Πνίγει τη χώρα, που μπαίνει στο έκτο έτος ύφεσης καθώς ακόμη μεγαλύτερα μέρη της παραγωγικής οικονομίας συνθλίβονται από φόρους ενώ οι κυβερνητικές σπατάλες δεν περικόβονται.

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για την Ελλάδα να υποστεί οποιαδήποτε κρίσιμη ρευστοποίηση εάν δεν λάβει μία διάσωση το Μάιο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να λάβει το απλό βήμα να συμπεριλάβει την Ελλάδα στο πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία έχει εξαιρεθεί από αυτό το πρόγραμμα της ΕΚΤ, και για πολιτικούς και όχι τεχνικούς λόγους, δημιουργείται μία τεχνητή οικονομική κρίση. Εάν η ΕΚΤ αγόραζε ελληνικά ομόλογα, θα έφερνε άμεσα οφέλη στη χώρα.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/98f362cc-473e-11e5-af2f-4d6e0e5eda22.html

Επίσης, οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ συμφωνούν ότι το τέλος της ιδιωτικής δημιουργίας χρήματος στην ευρωζώνη θα τελειώσει το πρόβλημα χρέους της ευρωζώνης.

«Κάποιος θα μπορούσε να περικόψει το ιδιωτικό χρέος κατά 100 το ΑΕΠ, ενισχύσει την ανάπτυξη, να σταθεροποιήσει τις τιμές, και να εκθρονίσει τους τραπεζίτες, όλα την ίδια στιγμή. Θα μπορούσε να γίνει καθαρά και χωρίς ανώδυνα, με νομοθετικές εντολές, πολύ πιο γρήγορα από όσο θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί.

Το μαγικό κόλπο είναι να αντικατασταθεί το σύστημα δημιουργίας χρήματος από τις ιδιωτικές τράπεζεςπερίπου το 97% της παροχής χρημάτωνμε χρήματα που δημιουργούνται από το κράτος. Επιστρέφουμε στην ιστορική νόρμα, πριν ο Κάρολος Β θέσει τον έλεγχο της χρηματικής ροής σε ιδιωτικά χέρια με τον Αγγλικό Νόμο Ελεύθερης Εκτύπωσης Νομισμάτων του 1666» γράφει ο Ambrose Evans Pritchard στην The Telegraph.

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/9623863/IMFs-epic-plan-to-conjure-away-debt-and-dethrone-bankers.html

Το σύστημα της ιδιωτικής παραγωγής χρήματος υποστηρίζεται παράνομα και αντισυνταγματικά στην ευρωζώνη. Μόνη μία τεχνική διάταξη ή το άρθρο 123 της Σύμβασης για τη Λειτουργία της ΕΕ επιτρέπει εξ ορισμού την απαγόρευση στις κυβερνήσεις από το να αγοράσουν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τις εθνικές κεντρικές τράπεζες μέσα χρέους.

Παρακαλώ μπορείτε να ανατρέξετε στις αναρτήσεις του blog μου birdflu666 σχετικά με την υπόθεση μου στο «Documents for my case in Larisa». (Part1 and 2)

Εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

 

Μετά τιμής 

Jane Burgermeister,

Larisa, Greece

 

 

English version here..

Dear MPs,

I am a medical science journalist and blogger, and in December 2015, European Commisson President Jean Claude Juncker wrote to me concerning my freedom of the press violation case in Greece.

I would like to update you on my case to help you understand the scale of the ongoing corruption and dysfunctionalism in Greece as well as in the European Commission, and the need for you to take corrective action.

A letter from Greece’s Ministry of Interior establishes that an elaborate plan to cover up a de facto murder attempt made against me on account of my journalism activities in Greece in April 2015 was organized by the government of Alexis Tsipras.

Support for the European Union project is collapsing precisely because cases like mine have become all too familiar. It has become an all too familiar story to read how a journalist, investigating matters in the public interest, is nearly murdered, to find out the Greek Interior Ministry and Alexis Tsipras were involved in the cover up, and to see how nothing is done by bodies such as the European Commission in spite of overwhelming evidence in the forms of letters and court documents.

A top anti corruption official in Greece, Leandros Rakintzis, estimated that corruption costs the country 33 billion euros a year.

http://www.tovima.gr/en/article/?aid=744227

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/die-skurrilsten-faelle-von-korruption-in-griechenland-13847653.html

The simple step of tackling corruption in Greece, which is something that creditor countries pledged to do in a memorandum of understanding with Greece in August 2015, would, therefore, make further bailouts unnecessary. It would help attract much needed foreign investment. It would help local businesses to prosper again.

Yet as my case shows, corruption is flourishing. Despite that more bailout funds are set to flow, enabling that corruption to grow in virulence.

Moreover, the little that remains of the free press in Greece, an organ vital for monitoring corruption, is under unprecedented attack.

Last year, Greece dropped 50 places on the World Press Freedom Index; it now sits at 89, behind all of Western Europe and most of South America.

http://www.thenation.com/article/athens-live/
http://www.pappaspost.com/why-greece-desperately-needs-independent-media-and-how-to-support-one-initiative/

I have established beyond a doubt that both Alexis Tsipras and his close associate Billionaire George Soros have direct, personal knowledge of my blog, birdflu666. This proof forms part of the ongoing investigation in Greece.

You may be aware of a widely circulated article by George Soros in September 2015 in which he promotes huge migrant flows into Europe.

https://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09?barrier=true

Soros uses nearly exactly the same vocabulary and phrases as I do in a report which I posted one day earlier on the migrant crisis on my birdflu66 blog, although he makes the opposite policy recommendation.

Some of the phrases that Soros uses that come directly from my blog post of only 600 words or so, are “migrants who do not qualitfy for asylum”, “processing centres”, “in a safe an orderly” (manner), “Greece and Italy”, “The EU should” and “the EU needs”, “asylum seekers”, “another political crisis” and naturally the name “George Soros”.

Tsipras also reproduced a rare spelling mistake in Greek letters of Werner Faymann that I made when I reported on the meeting between Faymann and Tsipras in February 2015. The only explanation for why Tsipras introduced a spelling mistake I make on my blog is that he reads my blog posts about him.

In April 2016 solid proof has emerged that Tsipras’ government used its influence on the police and justice system to thwart an investigation into a de facto murder attempt against me, a journalist, who highlighted his close links to Billionaire Hedge Fund manager George Soros. In particular, I have helped explain how the fractional reserve banking system works and argued for the need to switch from the system of the private creation of money to sovereign money to tackle the current debt crisis.

A letter from the Greek Interior Ministry dated September 22, 2015 shows that the government ordered police in Larisa and Ajia to investigate a fake or invented person “Th. Vallianatou” to deflect attention from the real culprit responsible for the de facto murder attempt close in April 2015, a member of the Orthodox clergy, Abbess Theodekti, and her associates.

The creation of a fake person to investigate makes a mockery of the criminal justice procedures. It makes a mockery of the 2015 of Memorandum of Understanding which emphassises the need to fight corruption in Greece.

President Juncker wrote to me in December 2015, claiming to take a personal interest in my case.

On February 17th, 2016, I was given a reference number for my case by the European Commission’s corruption department and told Juncker himself had asked the head of the unity for organized crime to reply to me. And yet, the perversion of justice, intimidation and threat to me has continued as before and everyone can read about it on my blog and see what EU “support” means.

When I obtained access to the verdict and letter by chance, (to keep this information from me, state prosecutors in Larisa lied about the existence of a written verdict), state prosecutors started a campaign of intimidation and obstruction, phoning my then lawyer and even the local tax office to stop me from making an appeal.

My Appeal, in fact, exposes staggering corruption and dishonesty implicating not just Larisa police, state prosecutors and lawyers, but also the Supreme Court in Athens and now the Ministry of Interior itself.

The murder attempt against me occurred in Greece in April 2015 as I was staying at a monastery and giving accurate information in the public interest about the false flag Ebola epidemic and risky Ebola vaccines on my birdflu666 blog.

In January 2016, I received a letter from Dr Sarah Wollaston, the Chair of the UK Parliament’s Health Committee, inviting me to submit evidence in relation to concerns I had reaised as to whether the UK was adequately prepared for an infectious disease emergency, underlining the public interest of my information.

In 2009, I am a graduate of Edinburgh University and a mainstream journalist who has worked for Nature, The Guardian, The Scientist, started a blog to warn people about the dangers of the swine flu vaccine, and have, as a result, suffered repeated attempts to silence me.

I note that the current European Commissioner for Migration Dimitris Avamapoulos announced plans in 20009 to vaccinate every single person in Greece with the dangerous experimental swine flu vaccine, since proven by governments in the Uk, Ireland, Sweden, Finland, among others, to have caused narcolepsy and other autoimmune diseases.

http://www.reuters.com/article/us-flu-greece-vaccine-idUSTRE56U3VV20090731

http://www.thejournal.ie/pandemrix-narcolepsy-link-study-1447040-May2014/

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-somerset-35472926

http://www.thelocal.se/20130326/46950

So, it seems that anyone who warns the people of Europe correctly about the risks of an experimental swine flu vaccine must endure repeated murder attempts. But anyone who attempt to give 100% of the population that same risky vaccine is rewarded with a job in the European Commission!

The Memorandum of Understanding (MoU) signed in August 2015 between Greece and its creditors for a third bailout contained a clear requirement for Greece to modernize the country’s state and public administration, specifically, a committment to depoliticising it, as condition for financial aide.

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf

“Particular attention will be paid to increasing the efficiency of the public sector in the delivery of essential public goods and services. Measures will be taken to enhance the efficiency of the judicial system and to upgrade the fight against corruption,” says the Memorandum.

But my case shows the pervasive corruption continues with the tacit help of the European Commission.

Greece’s dysfunctional and politicised public administration presents a real obstacle to progress.

It drives away foreign investment. It blocks domestic investment. It chokes the country, entering its sixth year of depression as ever greater parts of the productive economy are crushed by taxes while government waste is not trimmed.

You must also be aware that there is no need for Greece to suffer any liquidity crunch if it does not receive a bailout in May. The European Central Bank (ECB) can take the simple step of including Greece in its Quantative Easing (QE) programme. Greece is the only country which has been excluded from the QE programme of the ECB for political and not technical or reasons, creating an artificial financial crisis. If the ECB bought Greek bonds, it would bring immediate benefits to the country.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/98f362cc-473e-11e5-af2f-4d6e0e5eda22.html

Also, IMF economists agree that ending the private creation of money in the eurozone will end the eurozone’s debt problem.

“One could slash private debt by 100pc of GDP, boost growth, stabilize prices, and dethrone bankers all at the same time. It could be done cleanly and painlessly, by legislative command, far more quickly than anybody imagined.

The conjuring trick is to replace our system of private bank-created money — roughly 97pc of the money supply — with state-created money. We return to the historical norm, before Charles II placed control of the money supply in private hands with the English Free Coinage Act of 1666,” writes Ambrose Evans Pritchard in The Telegraph.

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/9623863/IMFs-epic-plan-to-conjure-away-debt-and-dethrone-bankers.html

The system of the private creation of money is supported not lawful or constitutional in the eurozone. Only one technical clause or article 123 of the Treaty on the Functioning of the EU allows it by default by prohibiting governments from the purchasing directly from the European Central Bank or national central banks of debt instruments

All the court and police documents related to my case can be seen on my birdflu666 blog under a post called “Documents for my case in Larisa.”(Parts 1 and 2)

If you need any further information, please do not hesitate to contact me.

Yours faithfully,
Jane Buergermeister

Larisa, Greece

 

 

 

 

Comments are closed.

%d bloggers like this: